home onze school ouders infokrant foto & film inschrijven CONTACT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
cito eindtoets

Er is steeds meer vraag naar de resultaten en de kwaliteit van de school, liefst in cijfers. Dit om een vergelijk met andere scholen mogelijk te maken. De moeilijkheid is echter: hoe kom je tot een eerlijke en totale vergelijking? Verschillende factoren spelen een rol en cijfers zeggen ook niet alles. Behaalde resultaten van het onderwijs zeggen alleen iets als ook de resultaten van de leerlingen bij de start van hun schoolcarrière bekend zijn.

In onderstaande tabel kunt u zien naar welke vorm van voortgezet onderwijs onze leerlingen het afgelopen jaar zijn gegaan. Daarnaast kunt u altijd terecht op de site van het ministerie van OC&W waarop de resultaten van alle scholen openbaar gemaakt worden. Wanneer u meer informatie wilt over de resultaten van de CITO-eindtoets kunnen wij die aan u geven.

Ook is er door de schoolbegeleidingsdienst het afgelopen schooljaar een aantal onderzoeken gedaan om de zorgbehoefte van leerlingen vast te stellen. Dit resulteerde in 19 leerlingen die in aanmerking kwamen voor Leerweg Ondersteuning.

Vijf groepen 8 hebben meegedaan aan de landelijke CITO-eindtoets. De score van de CITO-eindtoets was gemiddeld 534.1 met correctie leerlinggewicht * en zonder LWOO. Het landelijk gemiddelde voor deze groep was: 534,9

Onze leerlingen zijn uitgestroomd naar de volgende vormen voor Voortgezet Onderwijs:
Praktijkonderwijs 3
VMBO Basis met LWOO 16
VMBO Basis/Kader met LWOO 3
VMBO Kader met LWOO 9
VMBO Theoretisch met LWOO 1
VMBO Basis 3
VMBO Kader 14
VMBO Theoretisch 15
VMBO Theoretisch /HAVO 8
HAVO 8
HAVO / VWO 4
VWO 10
Kopklas HAVO 2
Totaal 96

Het grote aantal leerlingen met een extra onderwijsbehoefte (praktijkonderwijs en VMBO met LWOO) heeft het relatief goed gedaan.

We kunnen dan ook concluderen dat we het beste uit onze leerlingen hebben gehaald.

* Het opleidingsniveau van de ouder op het moment dat het kind is toegelaten tot de school, is bepalend voor het gewicht van de leerling. Dat gewicht bepaalt of de school extra middelen krijgt.
© 2017  •  Pieter Jelles Troelstraschool  •  Dr. H.Colijnstraat 78  •  1067 CH Amsterdam  •  020 6135296