home onze school ouders infokrant foto & film inschrijven CONTACT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
jaargroep afdeling
De jaargroep-afdeling gaat uit van vaardigheden die de leerlingen volgens de kerndoelen moeten beheersen in een jaar. De moderne methodes en de organisatie zijn gekozen op basis van de mogelijkheden van de kinderen.

Van de kinderen wordt verwacht dat ze bepaalde taken binnen een gestelde termijn af hebben en beheersen. In de groepen zitten 4-, 5- en 6-jarigen bij elkaar. In de hogere groepen zitten kinderen van dezelfde leeftijd in een klas.

De instructie is klassikaal of in niveaugroepen. De verwerking is veelal op niveau en geschied regelmatig d.m.v. taakwerk. Elk kind werkt dan in eigen tempo en/of op eigen niveau aan de taak. De leerkracht geeft aan wanneer de taak af moet zijn. De taken kunnen dag- of weektaken zijn. Het klassikale werken stimuleert de sociale vaardigheden. Er wordt met elkaar gepraat en naar elkaar geluisterd over oplossingen en thema’s.© 2017  •  Pieter Jelles Troelstraschool  •  Dr. H.Colijnstraat 78  •  1067 CH Amsterdam  •  020 6135296