home onze school ouders infokrant foto & film inschrijven CONTACT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Wat is een kunstmagneetschool?
Op de Troelstraschool wordt naast de ‘traditionele’ vakken als taal, rekenen, lezen, wereldoriëntatie, etc. ook in ruime mate aandacht besteed aan de kunstzinnige ontwikkeling van de kinderen. Zo zijn er vakdocenten voor zingen, instrumentale oriëntatie en beeldende vorming.

Kinderen krijgen de gelegenheid zich veelzijdig te uiten, zowel in de leervakken als in woord, gebaar en in creativiteit. Het doel is een evenwichtige persoonsontwikkeling.

Regelmatig zijn er presentaties en openbare lessen voor de ouders. Eén keer per jaar gaan de kinderen naar een voorstelling. Dat varieert per jaar, zodat de kinderen in 8 jaar een breed aanbod krijgen.© 2017  •  Pieter Jelles Troelstraschool  •  Dr. H.Colijnstraat 78  •  1067 CH Amsterdam  •  020 6135296