home onze school ouders infokrant foto & film inschrijven CONTACT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
onze zorg
Hoe is de zorg op de Troelstraschool georganiseerd en hoe krijgt elk kind de aandacht die het verdient?

Op de eerste plaats houdt de groepsleerkracht een uitgebreide administratie van elk kind bij, deels door het beoordelen van het gemaakte werk, als ook de toetsen van de methodes en in de bovenbouw de overhoringen.

De extra zorg die een school verleent boven op de voorgeschreven vakken die elke school moet doen, heet zorgverbreding. Onze school behoort tot de vijf eerste scholen, die samen met de begeleidingsdienst de zorgverbreding d.m.v. interne begeleiding hebben helpen opzetten vanaf 1987. Wij hebben veel ervaring op dat gebied.

De extra zorg wordt gecoƶrdineerd door drie interne begeleiders. Leerkrachten geven leerlingen in eerste instantie de extra aandacht die nodig is d.m.v. zogenoemde handelingsplannen en instructiegroepen. Remedial teachers werken met de kinderen die extra zorg nodig hebben in of buiten de klas.

Zowel de interne begeleiders als de remedial teachers zijn leerkrachten, die een speciale opleiding hebben gehad om kinderen extra zorg te geven. Ook zijn zij bevoegd de kinderen op leergebied speciale toetsen af te nemen. Deze toetsen zijn er om te weten te komen wat het probleem van het kind is en hoe we het kind kunnen helpen. Sommige kinderen blijven bij ons op school hoewel ze een trage ontwikkeling hebben. Zij krijgen een aangepast programma.

Om kinderen met een leerprobleem intensief te kunnen begeleiden, hebben we drie zorgklassen gecreƫerd. Een remedial teacher is hiervoor vijf dagen in de week ingezet. Zij geeft kinderen met leerproblemen aparte instructie. De groep is klein zodat de begeleiding intensief is.

Ontwikkelingen van alle leerlingen worden op de voet gevolgd, zowel op leergebied als sociaal-emotioneel. Naast de toetsen van methodes, gebruiken we hiervoor ook toetsen waarmee we de kinderen, de groepen en de school vergelijken met het landelijk gemiddelde. Deze landelijke toetsen vormen ons leerlingvolgsysteem. Zij leggen de vorderingen van de kinderen, de groepen en de school vast en signaleren hoe onze kinderen t.o.v. andere kinderen in het land presteren.© 2017  •  Pieter Jelles Troelstraschool  •  Dr. H.Colijnstraat 78  •  1067 CH Amsterdam  •  020 6135296