home onze school ouders infokrant foto & film inschrijven CONTACT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
extra verlof aanvragen
Wij houden ons strikt aan de regels die de wet ons oplegt. De directeur wordt daarop gecontroleerd. Zo ontstaat er geen ongelijkheid tussen ouders. De spelregels:

Belangrijk:
De aanvraag moet zes weken van tevoren schriftelijk ingediend worden.

Extra vakantieverlof krijgt u alleen bij:
Verplichte vakantie bij werkgever (werkgeversverklaring noodzakelijk) en de onmogelijkheid om met uw kind in één van de schoolvakanties twee weken aaneengesloten op vakantie te gaan. Dit kan maar 1x per jaar. Er zijn verder geen mogelijkheden.

Extra verlof krijgt u bij:
Medische of sociale redenen (verklaring van Nederlandse arts overleggen).
Zeer dringende familieomstandigheden, die buiten de schuld van de ouders zijn veroorzaakt (hiervoor dienen ook bewijzen overlegd te worden).

Een dag eerder weg met de zomervakan­tie, omdat dan de vliegtickets goedkoper zijn, lange reis e.d. vallen dus niet onder de wettelijke redenen. Ongeoorloofd verzuim moet door ons aan de leerplichtambtenaar gemeld worden.

De eerste twee weken van het nieuwe schooljaar mag er volgens de wet niemand op vakantie. De Officier van Justitie ziet erop toe dat dit ook niet gebeurt.© 2017  •  Pieter Jelles Troelstraschool  •  Dr. H.Colijnstraat 78  •  1067 CH Amsterdam  •  020 6135296