home onze school ouders infokrant foto & film inschrijven CONTACT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
klachtenregeling
De school hecht grote waarde aan een goede verstandhouding met de ouders en doet er veel aan die te onderhouden. Meningsverschillen zijn echter nooit uit te sluiten. De Pieter Jelles Troelstraschool gaat van het standpunt uit dat daar altijd over gepraat kan worden. Meestal komen ouders en school er dan samen uit. Het kan echter voorkomen dat er een situatie ontstaat waarin de onenigheid niet wordt opgelost.

De school maakt onderdeel uit van Stichting Openbaar Basis Onderwijs Westelijke Tuinsteden. De stichting heeft een klachtenregeling die op school ter inzage ligt of is op te vragen bij het bestuur van de stichting. In het kort is de klachtenregeling als volgt.

Uitgangspunt van deze regeling is dat de klacht zo dicht mogelijk bij de bron wordt opgelost. Als u er met de groepsleerkracht en/of ib’er niet naar tevredenheid uitkomt, kunt u zich tot de directie van de school wenden. Komt u ook daar niet tot overeenstemming, dan kunt u zich wenden tot de op school aanwezige contactpersoon. De contactpersoon kan u helpen bij het verhelderen van uw klacht en kan u advies geven over eventuele vervolgstappen binnen de school of daarbuiten. De contactpersoon lost in principe geen problemen voor u op, maar brengt contact tot stand en helpt u verder op weg.

In het geval dat in de school geen mogelijkheden meer gezien worden, kan de contactpersoon u aanraden zich – op stichtingsniveau – te richten tot de vertrouwenspersoon. Deze kan u bijstaan en adviseren en, als u dat wilt, kan hij/zij u doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpinstanties. Ook kunt u met uw klacht naar het bestuur van de stichting. In het uiterste geval kunt u een klacht indienen bij de Landelijke klachtencommissie. Ook daarbij kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen.

Contactpersoon binnen de school

Henk Lokhorst
Linda Meijer
Josta Patrick

Externe vertrouwenspersoon
GGD Amsterdam

Bestuur
Stichting Openbaar Basis Onderwijs Westelijke Tuinsteden
Marius Bauerstraat 399 C
1062 AP Amsterdam
www.stwt.nl

Landelijke Klachten Commissie
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon: 030-2809590
Fax: 030-2809591
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl

Het reglement is bij de commissie op te vragen, of kijk op www.onderwijsgeschillen.nl© 2017  •  Pieter Jelles Troelstraschool  •  Dr. H.Colijnstraat 78  •  1067 CH Amsterdam  •  020 6135296