home onze school ouders infokrant foto & film inschrijven CONTACT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
medezeggenschapsraad

Mag ik u de leden van de Medezeggenschapsraad(MR) voorstellen:

 • Hilal Ozmen, moeder van Enes en Rabia, in de groepen 6B en MB
 • Najib Soubati, vader van Amin , in groep MB
 • Sukriye Tetik , moeder van Emre en Elif in de groepen 5/6 en ME.
 • Maaike Hamers, moeder van Okke in groep MF
 • Nienke Legendal, leerkracht in groep MC, momenteel vervangen door Louise Moes, leerkracht groep 3B
 • Annelies Bekking, leerkracht van groep 8B
 • Mark IJdo, leerkracht van groep 5A
 • Stéphanie Molenaar, leerkracht van groep 8A

De MR in het onderwijs is wat de naam zelf al zegt, een raad voor medezeggenschap, voor inspraak.
De MR bestaat uit ouders en leerkrachten, die gezamenlijk praten, denken en soms ook meebeslissen over zaken die de school aangaan. De MR bekijkt plannen en beleidsstukken van directie en bestuur. Het bestuur of de directie verzoekt de MR om over de plannen advies uit te brengen of er mee in te stemmen.

Het doel van de MR is, om in openheid ( en openbaarheid) en in onderling overleg de belangen van ouders en personeel zo goed mogelijk te behartigen. Vanzelfsprekend staan wij samen met de directie voor eenzelfde doel, namelijk het zorgen voor een zo veilig en prettig mogelijk onderwijsklimaat met kwalitatief onderwijs voor onze kinderen.

Zaken die in de MR aan de orde komen zijn bv, de kalender, de schoolgids, de begroting, en het gebouw. We vergaderen ongeveer 8 keer per schooljaar.

De vergaderingen zijn ’s avonds en vinden plaats op school. De vergaderingen zijn openbaar dus als u een keer een vergadering bij wilt wonen, laat het ons dan weten, u bent van harte welkom.

De vergaderdata voor dit schooljaar zijn:

 • 12-01-2016
 • 23-02-2016
 • 12-04-2016
 • 24-05-2016
 • 21-06-2016

De agenda en de notulen van de vergaderingen kunt u vinden via een link op de website van de school. En binnenkort ook op het MR prikbord.
Deze bevindt zich op de gang schuin tegenover de administratie.

Met vriendelijke groet,
Namens de MR
© 2017  •  Pieter Jelles Troelstraschool  •  Dr. H.Colijnstraat 78  •  1067 CH Amsterdam  •  020 6135296