home onze school ouders infokrant foto & film inschrijven CONTACT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
naschoolse opvang
Voor de naschoolse opvang zijn we een samenwerking aangegaan met Stichting Impuls Kinderopvang. U kunt op school een informatiepakket ophalen of kijken op www.impuls.nl/kinderopvang.

De buitenschoolse opvang heeft een andere naam gekregen: Gilles de Geus heet nu Kinder- centrum het Groeikasteel. Hier valt ook de peuterspeelzaal onder (oude naam: de Lieverdjes).© 2017  •  Pieter Jelles Troelstraschool  •  Dr. H.Colijnstraat 78  •  1067 CH Amsterdam  •  020 6135296