home onze school ouders infokrant foto & film inschrijven CONTACT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ouderbijdragen
Het Nederlandse basisonderwijs is gratis, maar er zijn vele zaken die niet door de overheid betaald worden. Daarom vraagt de oudercommissie u om een vrijwillige ouderbijdrage, waaruit allerlei extra uitgaven betaald kunnen worden. Uiteraard gaat het dan niet om de normale kosten voor het onderwijs, maar juist om die dingen die het schoolleven van uw kind(eren) extra plezierig kunnen maken. Wat wordt er van de ouderbijdrage betaald? Een kleine greep:
 • Excursies
 • Sinterklaas- en Kerstfeest
 • Het drinken tijdens sportdagen, avondvierdaagse, festiviteiten
 • Barbecue
 • Het afscheidsboekje 8e-groepers
 • Speeltoestellen
 • Tenten
 • Museumbezoeken
 • Artis-abonnement
 • Buskosten
 • Bezoeken aan voorstellingen
De lijst kan nog veel langer gemaakt worden. De ouderbijdragen zijn voor onze school onmisbaar. Aan de hand van de plannen voor het schooljaar stelt de oudercommissie de hoogte van de bijdrage vast. Voor het overmaken van uw bijdrage ontvangt u een brief met betalingsgegevens.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2015-2016 is € 32.50.© 2017  •  Pieter Jelles Troelstraschool  •  Dr. H.Colijnstraat 78  •  1067 CH Amsterdam  •  020 6135296