home onze school ouders infokrant foto & film inschrijven CONTACT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
schoolregels
Om een veilige en prettige omgeving te creëren voor kinderen, leraren en ouders, heeft de school omgangsregels opgesteld die voor iedereen gelden. De regels zijn in 5 rubrieken ondergebracht. In de klassen worden de regels besproken, uitgelegd en wordt er invulling aan gegeven.

Op onze school is beleefd zijn leuk.
 • Ik luister naar alle leerkrachten en overblijfmoeders.
 • Ik geef een hand als ik binnenkom en weer naar huis ga en daarbij kijken wij elkaar aan.
 • Ik houd de deur voor een ander open.
 • Ik spreek met twee woorden.

Op onze school helpen wij elkaar.

 • Ik houd rekening met een ander kind.
 • Ik los problemen op door te praten.
 • Ik troost een ander als hij/zij verdriet heeft.
 • Ik ben sportief.

Op onze school lachen wij met elkaar en niet om elkaar.

 • Ik kwets een ander niet; niet van binnen, niet van buiten.
 • Ik heb respect voor een ander.

Op onze school zijn wij zuinig op onze spullen.

 • Ik gebruik het materiaal waarvoor het is.
 • Ik zorg ervoor dat de spullen van school of van een ander heel blijven.
 • Ik zorg ervoor dat de toiletten netjes blijven.

Op onze school wordt hard gewerkt

 • Ik stoor anderen niet.
 • Ik loop rustig door de gangen.
 • Ik praat zachtjes.


Overige belangrijke regels
:

Waardevolle spullen

 • Laat uw kind niet met waardevolle spullen naar school gaan zoals dure sieraden. We nemen geen verantwoordelijkheid als deze spullen verdwijnen. Leerkrachten zullen ze ook niet ter bewaring aannemen.
Mobieltjes
 • Mogen niet door kinderen mee naar school genomen worden. Hiervoor geldt hetzelfde als voor waardevolle spullen. Bij bijzondere omstandigheden dient met de schoolleiding overlegd te worden. In incidentele gevallen zal de directeur toestemming geven om het mobieltje mee naar school te nemen. Dit blijft een uitzondering.
Fietsen
 • Fietsen moeten buiten het hek worden gestald in de speciaal daarvoor geplaatste fietsenrekken. Alleen het personeel mag met de fiets aan de hand het schoolplein op om deze in de kelder te stallen.
 • Het schoolplein is er voor de voetgangers. Fietsen op het schoolplein is te gevaarlijk voor de kinderen die daar spelen en derhalve verboden.
 • Er is een groot gevaar voor diefstal.
 • Laat uw kind alleen maar op de fiets gaan als het echt niet anders kan. © 2017  •  Pieter Jelles Troelstraschool  •  Dr. H.Colijnstraat 78  •  1067 CH Amsterdam  •  020 6135296