home onze school ouders infokrant foto & film inschrijven CONTACT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
voorschool
De Voorschool is een samenwerking van stadsdeel Nieuw-West in samenwerking met Impuls.

Er wordt gedurende vier dagdelen een educatief programma aangeboden dat vervolgens een vervolg krijgt in de groepen 1 en 2. Dat programma heet Startblokken en is een voorloper van Basisontwikkeling, de werkwijze van de onderbouw van de jaargroepafdeling.

In overleg met Impuls worden kinderen die ingeschreven staan geplaatst. Aan de plaatsing zijn een aantal criteria verbonden.
  • Het kind moet door vader/moeder gebracht en gehaald worden
  • De ouder draait per toerbeurt mee in de groep
  • Indien de ouder niet voldoet aan de bij de intake schriftelijk aangegane verplichtingen, kan hun kind niet langer deelnemen aan de Voorschool.
  • De Voorschool wordt vier keer per week bezocht door twee groepen van elk hoogstens 15 kinderen die geleid worden door twee leidsters. Zij zijn in dienst van Stichting Impuls.

Meer inhoudelijke informatie over het VVE-beleid is verkrijgbaar bij de sector Welzijn / Onderwijs / Sport van het stadsdeel Nieuw-West. 
© 2017  •  Pieter Jelles Troelstraschool  •  Dr. H.Colijnstraat 78  •  1067 CH Amsterdam  •  020 6135296